Czymś normalnym jest dla nas dyskusja teologii z naukami przyrodniczymi. Przywykliśmy już do faktu, iż teolodzy debatują z biologami na temat znaczenia teorii ewolucji czy Inteligentnego Projektu, a fizykami na temat powstania wszechświata bądź natury czasu. Wydaje się jednak, iż związki teologii z taką nauką jaką jest ekonomia nie są wyraźne, a na pewno nie są dziś tak intensywnie dyskutowane jak to onegdaj bywało. Dlaczego tak się dzieje? Czy teologia rzeczywiście jest doskonale obojętna wobec tego, co bada się w naukach ekonomicznych, a nauki ekonomiczne zupełnie ignorują treści, którymi zajmuje się teologia? Dlaczego nie toczymy już tak intensywnych sporów teologiczno-ekonomicznych jak nasi przodkowie w wierze i poprzednicy w nauce? Przecież spory o lichwę, iustum pretium czy wreszcie o wpływ etyki katolickiej bądź protestanckiej na rozwój gospodarczy i ekonomię były jeszcze nie tak dawno niezwykle ważnym polem spotkania i żywej debaty teologii z naukami ekonomicznymi. 

Te i podobne zagadnienia będą tematem najbliższego spotkania z cyklu Pro tempore. Dialog nauk organizowanego przez Komitet Nauk Teologicznych PAN i Akademię Katolicką w Warszawie. W spotkaniu udział wezmą teolodzy i ekonomiści: dr Bogusław Bławat (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), dr Piotr Karaś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Janusz Pyda OP (Instytut Tomistyczny, Akademia Katolicka w Warszawie).