Wydarzenia ostatnich lat a nawet tygodni wydają się przynosić kolejne argumenty na rzecz tezy, iż historia wcale się nie skończyła, a rzeczywistość potrafi zaskakiwać najbardziej kompetentnych analityków i rozwiewać wizje futurologów. Czy, a jeśli tak, to co nowego dowiedzieliśmy się o człowieku w ostatnich dekadach? Jakie są główne tematy współczesnej debaty o człowieku i rzeczywistości w której żyje? Co będzie wywierało największy wpływ na nasze życie w najbliższym czasie i jakie tematy będą musiały zostać podjęte na płaszczyźnie nauki, wiary i kultury w nadchodzących latach? Te i podobne zagadnienia dotyczące człowieka i spraw dlań najważniejszych dziś oraz w dającej się przewidzieć przyszłości poruszać będą uczestnicy debaty zatytułowanej: Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znajdą się przedstawiciele różnych dziedzin nauki i kultury: prof. Alojzy Nowak, ekonomista i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Krawczyk, lekarz i rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016, prof. Zbigniew Stawrowski, filozof polityki (UKSW), ks. prof. Marian Machinek, teolog moralista (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz reprezentanci innych dyscyplin i dziedzin nauki.

Spotkanie, które stanowi podsumowanie tegorocznego cyklu Pro tempore – dialog nauk realizowanego we współpracy Akademii Katolickiej w Warszawie i Komitetu Nauk Teologicznych PAN poprowadzi dr Janusz Pyda OP (Instytut Tomistyczny w Warszawie).

Debata naukowa zatytułowana Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara stanowi otwarcie Warszawskiego Festiwalu Teologicznego i odbędzie się 5 maja o godzinie 11:00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, transmitowana będzie na żywo na platformie Youtube oraz dostępna w postaci nagrania już po zakończeniu spotkania. Więcej informacji stronie internetowej Akademii Katolickiej w Warszawie.