Chyba mało kto byłby skłonny twierdzić, iż sfera biznesu znajduje się poza dobrem i złem. Nie ma wątpliwości, iż istnieją działania biznesowe uczciwe i nieuczciwe. Etyka biznesu stawia jednak znacznie więcej pytań, które warte są przemyślenia, a odpowiedzi na nie wcale nie są oczywiste.

Czy społeczną odpowiedzialnością biznesu jest przede wszystkim pomnażanie zysków – jak chciałby Milton Friedman – czy również troska o to, co wykracza poza sferę zysków i strat: promowanie światopoglądów, wspieranie ruchów społecznych czy wzmacnianie zjawisk kulturowych? Czy spółki mogą być traktowane jako podmioty moralne i czy mogą być za cokolwiek odpowiedzialne? A może – jak twierdzi chociażby A. MacIntyre – problemy etyki i biznesu są nierozwiązywalne i można je jedynie opisywać? Wokół tych i innych zagadnień toczyła się będzie najbliższa dyskusja z cyklu „Pro tempore-dialog nauk”.

W debacie udział wezmą: dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK, dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Andrzej Kuras, manager i doradca biznesowy, dr Janusz Pyda OP – teolog.

Debata odbędzie się w czwartek, 17 listopada o godzinie 16:00 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz dostępna będzie na kanale YouTube Akademii Katolickiej w Warszawie. Zapraszamy.