Technologia jest dziś czymś znacznie więcej niż jedynie narzędziem, którym może posługiwać się człowiek. Co najmniej od XIX wieku, aż po dziś dzień, rozwój technologiczny wyznacza zarówno sposób życia jak i sposób myślenia człowieka o samym sobie, otaczającym go świecie a nawet o Bogu. Zaawansowana technologia wydaje się niekiedy wyprzedzać samoświadomość człowieka XXI wieku. Świat wirtualny, transhumanizm, szybkość i łatwość komunikacji przestrzennej, zaawansowane procedury medyczne to tylko niektóre wymiary rozwoju technologicznego z którymi stykamy się na co dzień. Czy jednak zawsze służą one człowiekowi czy też niekiedy podporządkowują sobie swojego twórcę? Czy człowiek-twórca nie staje się sługą swoich wytworów? Czy człowiek XXI wieku powinien postrzegać rozwój technologii jedynie jako błogosławieństwo czy również zachować pewną ostrożność i świadomość niebezpieczeństw, które niosą ze sobą wytwory kultury materialnej? Te właśnie zagadnienia będą tematem pierwszego w roku akademickim 2022/2023 spotkania z cyklu Pro tempore – dialog nauk organizowanego przez Akademię Katolicką w Warszawie i Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

W spotkaniu udział wezmą: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, ks. dr hab. Marek Dobrzeniecki, Akademia Katolicka w Warszawie oraz o. dr Janusz Pyda OP, Instytut Tomistyczny w Warszawie i Akademia Katolicka w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w środę, 26 października o godzinie 19:00 w gmachu Politechniki Warszawskiej oraz dostępne będzie na kanale YouTube Akademii Katolickiej w Warszawie. Zapraszamy.